« DIY: Makro-fisheye | Main | Kurs i fokusstackning »
onsdag
sep212016

World Rhino Day

Noshornsbagge Oryctes boas 3,5 cm från Sydafrika, Springs. Foto Stanislav Snäll.

Med några bilder på noshornsbaggar skulle vi vilja uppmärksamma att det idag den 22 september är Noshörningarnas Dag – ”World Rhino Day”.

Noshörningarna är mycket hårt drabbade av tjuvjakt. I Sydafrika har tjuvjakten ökat från 13 skjutna noshörningar år 2007 till nästan 1200 år 2015. Om denna cyniska tjuvjakt fortsätter som idag kommer noshörningarna ha försvunnit om 10 år och vi får då nöja oss enbart med dessa små skalbaggar som ett minne av de riktigt stora djur. 

Samma individ fotograferat på ett annat sätt. Foto Stanislav Snäll 

En stor dyngbagge Heliocopris neptunus, 4 cm. Sydafrika, Tamboti. Foto Stanislav Snäll 

En liten vacker dyngbagge Phalops prasinus 1 cm, Sydafrika, Nwanedi. Foto Stanislav Snäll 

Även här i Sverige har vi noshornsliknande varelse som denna noshornsoxe Sinodendron cylindricum 1,5 cm. Foto Stanislav Snäll

Noshornsoxe från en annan vy. Sverige, Utö. Foto John Hallmén 

Den största svenska "noshörningen" Oryctes nasicornis 4 cm. Öland. Foto John Hallmén 

Faller den eller inte? Dynbaggen Catharsius species 3,5 cm betraktar zebraskit. Sydafrika, Kruger NP. Foto Stanislav Snäll 

Sydamerikansk mosterbagge Sulcophaaenus faunus 3 cm. Franska Guyana, Amazonas. Foto Stanislav Snäll 

Copris elphenor 2 cm, Sydafrika, Satara. Foto Stanislav Snäll 

Och slutligen bild på riktiga noshörningar i solnedgången. Sydafrika, Kruger NP. Foto Stanislav Snäll

Reader Comments (1)

Det er virkelig en imponerende samling udsøgte billeder.
Interessant og smukt.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>