« Första intryck: Laowa 25/2.8 | Main | Kameran som måttstock »
måndag
jan152018

Makrokurs på Öland 10-13 maj

Nu kan du anmäla dig till vår kurs i makrofotografering på Öland under Kristi himmelsfärdshelgen 2018! Detaljerad information och anmälan hittar du på wildnaturefotoresor.se 

 

Tack till alla som hört av sig och efterfrågat kurser i makrofotografering – nu börjar det äntligen hända grejer. I år (2018) har vi på makrofokus inlett ett spännande samarbete med en av landets främsta arrangörer av fotoresor och workshops. Den här kursen är vårt första samarrangemang!

 

 

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>