« Insektsutflykt 22:a augusti | Main | Mer minimonster i handeln! »
tisdag
jul282015

Sand, tallskog och insekter – Gotska Sandön

 

Sandstigen till havet kantat av vacker vegetation (Söder om Bredsand). Nikon D600, Nikkor 20mm/f3.5. ISO200, f16, 1/250s. Foto: Stanislav Snäll. 

I andra halvan av juli gjorde jag tillsammans med John och våra familjer ett tredagars besök på Gotska Sandön. För min del var det fjärde och Johns andra besök på ön. Trots att man möts av en natur som ser ut att vara enformig och artfattig vid en första anblick, finner man snart en mycket intressant och artrik naturmiljö med många intressanta arter och fotomotiv bland småkryp och insekter.

Denna Sveriges mest isolerade plats ligger i Östersjön norr om Gotland. Läget och isoleringen i kombination med förekomsten av unika miljöer, såsom ett gammalt tallbestånd och sand som hela tiden förflyttar sig med hjälp av vind och vågor och långsamt formar om ön, har gjort Gotska Sandön en av de mest unika biotoper för insekter som vi har i Sverige i dag. Flera insektsarter, speciellt bland skalbaggar, förekommer bara på en plats i Norden och det är på Gotska Sandön. Även flera annars mycket sällsynta småkryp kan vara relativt vanliga här på ön.

Ön bildades för ca 7000 år sedan då landet steg upp ur havet och naturkrafterna påbörjade sitt arbete med att forma ön. Idag har ön formen av en triangel med en yta om ca 36 kvadratkilometer och 30 km sandstränder som kan konkurrera med de finaste stränderna vid Medelhavet.

 

Kramplöparen (Broscus cephalotes, 17 mm) är aktiv under kvällar och nätter då den jagar andra insekter. På dagen jämmer den sig under träbitar eller nergrävd i sanden. Nikon D600, Nikkor 105mm/f2.8 VR, makrolins Raynox DCR-250, blixt Meike MK-300. ISO200, f20, 1/50s. Foto: Stanislav Snäll.

Munkfly (Panthea coenobita) är en sällsynt nattfjäril som på Gotska Sandön lever på tall. På bilden är ett slitet exemplar som har förlorat mycket av "fjäll" och vingarna börjar bli genomskinliga. Bilden är stackad av två handhållna exponeringar. Nikon D600, Nikkor 105mm/f2.8 VR. ISO200, f13, 1/50s. Foto: Stanislav Snäll.

Myrlejon som väntar på botten av sin "sandtrattfälla" på en myra som råkar ramla ner i dess vassa käftar. På bilden syns bara huvud med stora mandibler (käftar), resten av den 7 mm stora kroppen finns i sanden. Nikon D600, Nikkor 105mm/f2.8 VR, makrolins Raynox DCR-250, blixt Meike MK-300. Bilden är beskuren. Foto: Stanislav Snäll. Ett annat kryp som utmärker sig med stora käftar är den mycket sällsynta Plattkäkbaggen (Prostomis mandibularis, 6 mm). Den behöver till sin utveckling brunrötade, ganska fuktiga och nedbrutna stammar och grövre lågor av tall eller ek. Fotograferad på Gotska Sandö under ett av mina tidigare besök (juli 2005). Bilden är stackad av två handhållna exponeringar. Nikon D50, bakvänt objektiv Konica Hexanon 50mm/f1.7 på mellanring, blixt Regular Variant 726-1 (ombyggd till makroblixt). ISO200, f16, 1/100s. Foto: Stanislav Snäll.

Strandblombagge (Nacerdes carniolica). Nikon D600, Nikkor 105mm/f2.8 VR, macrolins Raynox DCR-250, blixt Meike MK-300. Foto: Stanislav Snäll. 

Smal skuggbagge (Boros schneideri, 11 mm) kan man hitta idag i Sverige bara på Gotska Sandön, senaste fynd på fastlandet gjordes på 1940-talet, även i övriga Europa är den idag mycket sällsynt. Larven hittar man under barken på stående döda tallar där de lever på svampvävnader. Larverna är lätta att känna igen på den typiska trehornade segmenten som avslutar dess kropp. Foto: Stanislav Snäll.

Sandön är täckt av trolsk skog med månghundraåriga tallar. I norra delen vid kapellet finns en vacker äng med ädellövträd och däribland många gamla ekar. 

För nästan hundra år sedan slutade man bedriva skogsbruk i större skala och man skapade en nationalpark istället. Trots att tidigare avverkningar kunde vara omfattande hade delar av tallskogen med lång kontinuitet av gamla träd bevarats. Här kunde många idag sällsynta insektsarter överleva. Skogs- och naturbränder som tidigare hade varit ett vanligt förekommande inslag bidrog också i hög grad till att värdefulla miljöer för insekter bildades.

 Likt en mumie väntar vår största långhorning Smedbocken (Ergates faber, 6 cm) på omvandling från larv till en vuxen skalbagge. Puppan ligger i sin kammare 3 till 4 veckor i juli månad. Nikon D600, Nikkor 105mm/f2.8 VR, blixt Meike MK-300. ISO200, f22, 1/50s. Foto: Stanislav Snäll.

Och här kommer fram en nykläckt hona av Smedbocken. Nikon D600, Nikkor 105mm/f2.8 VR, blixt Meike MK-300. ISO200, f16, 1/50s. Foto: Stanislav Snäll.

Bland de insekter som man hittar idag enbart på Gotska Sandön kan nämnas Smal skuggbagge (Boros schneideri), Blå mörkbagge (Temnochilia caerulea) eller Strandblombagge (Nacerdes carniolica). Smedbocken (Ergates faber), Tallkrlokryparen (Chernes nigrimanus), Plattkäkbagge (Prostomis mandibularis) och Skeppsbagge (Nacerdes melanura). Raggbocken (Tragosoma depsarium) och Hårig blombock (Etorofus pubescens) har sina starkaste populationer i landet just på Gotska Sandön. I sandmiljöerna hittar man många arter som inte alltid är stora rariteter men anpassade och specialiserade till ett liv i sand. Myrlejon som är larver till myrlejonsländor, Kramplöpare (Broscus cephalotes), Kuststrandrypare (Aegialia arenaria).

Men det är inte bara intressanta insekter man kan se, även fåglar, sälar och historiska och kultursevärdheter kan man upptäcka på ön. Så om man vill se ett mycket speciellt inslag av den svenska naturen eller tillbringa några dagar av ett lugn tillvaro kombinerat med makrofotografering så är Gotska Sandön mer än att rekommendera.

Blå mörkbagge (Temnoscheila caerulea, 14 mm) är en mycket sällsynt skalbagge som i Norden är påträffad bara på Gotska Sandön. Senaste fynd har jag gjort i juli 2004 nära stranden Las Palmas. Skalbaggen och dess larver lever i gamla döda tallar där de jagar larver av långhorningar (Cerambycidae). Foto: Stanislav Snäll. 

Nattpromenad nära Höga åsen. Bilden är tagen med lång exponeringstid från stativ och omgivningen är belyst med ficklampa. Nikon D600, Nikkor 20mm/f3.5. ISO800, f8, 30s. Foto: Stanislav Snäll.

Makrofotograferna i farten, från vänster Stanislav & John. Foto: Hanna Hallmén. Po havsstranden fanns det många små ljusa flugor Tetanops myopina av familen fläckflugor (Ulidiidae) som var svåra att upptäcka på sanden. Nikon D600, Nikkor 105mm/f2.8 VR, makrolins Raynox DCR-250, blixt Meike MK-300. ISO250, f32, 1/125s. Foto: Stanislav Snäll.

Raggbocken (Tragosoma depsarium, 3 cm) är Gotska Sandöns mest kända skalbagge. Nikon D600, Sigma 24mm/f1.8 Macro, blixt Meike MK-300. ISO320, f16, 1/60s. Foto: Stanislav Snäll.


Tallört (Monotropa hypopitys) är en växt som saknar klorofyll och därför kan den inte ha grön färg. Den parasiterar på svampvävnader i marken. Bilden är stackad av tre handhållna exponeringar. Nikon D600, Nikkor 105mm/f2.8 VR. ISO320, f16, 1/60s. Foto: Stanislav Snäll.

Hårig blombock (Etorufus pubescens, 16 mm) är ytterligare en av sällsynta skalbaggar som går att hitta på ön. Nikon D600, Nikkor 105mm/f2.8 VR, blixt Meike Mk-300. ISO400, f36, 1/60s. Foto: Stanislav Snäll.

Några erfarenheter av makrofotografering på Gotska Sandö.

Först och främst det gamla vanliga; har du ett bra fototillfälle passa på och ta bilder, vänta inte på att det kommer tillbaka. Det är inte varje dag man åker till en så speciell plats och man kan inte backa tiden…….

Det kan blåsa ganska mycket och fotografering av insekter sittande på blommor och växter kan vara mycket svår. Inte minst om man vill fotografera på morgonen och ta långa serier bilder till stackning. Ön är liten och relativt platt så det finns inte mycket som kan skydda för vinden från havet.

Och till sist, sand! Jag har varit och använt fotoutrustning i Afrikas öknar, sand hade jag så gott som överallt, innanför kläderna, i fotoryggsäcken och kamerautrustning kunde vara röd av den afrikanska sanden. Men både i Kalahari och Sahara kunde man enkelt borsta av utrustning och kamera. Men Gotska Sandö är något helt annorlunda. Sanden är täckt av en tunn hinna salt. Saltet är klibbigt och fäster bra på allting. Man borstar av och om igen men det finns alltid några små sandkorn kvar. Följden var att jag fick lämna in kameran på en ordentlig rengöring och dammsugning efter resan.

Reader Comments (1)

Oj, vilka fina bilder! vacker och annorlunda miljö

09-27 | Unregistered CommenterAnders

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>