« Sand, tallskog och insekter – Gotska Sandön | Main | Lampdiffusorn »
söndag
mar222015

Mer minimonster i handeln!

Nu har "Livet som minimonster" kommit ut i bokhandeln! Det är uppföljaren till vår barnbok "Minimonster i naturen" som kom förra året (2014).

Nyllet på en guldögonslända: Som vuxen och som larv!

Format och upplägg känns igen för den som är bekant med första boken. Den här gången sätter vi fokus på krypens intressanta levnadsstadier och livscykler. Givetvis är det en ny samling ”monster” som avhandlas!

Kolla in den här länken för ett smakprov: http://www.smakprov.se/smakprov.php?isbn=9789129695731&l=rabensjogren

Och nedan hittar du den hos ett par kända nätbokhandlare:

Bokus »

Adlibris »

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>