« Kurs i fokusstackning | Main | nonaC 40mm f/2.8 »
lördag
okt172015

Träffsäker IR-fjärr

Modifierad IR-fjärr

För att undvika kameraskak vid makrofotografering från stativ är någon form av fjärrutlösning viktig. Visserligen kan man använda självutlösaren för att låta skakningarna dö ut innan exponeringen tas, men i längden blir det ett onödigt tidskrävande arbetssätt (särskilt vid fokusstackning).

De flesta systemkameror har lyckligtvis möjlighet att ansluta en kabelutlösare. Med vissa är man dock hänvisad till en IR-utlösare. Och det funkar ju också, men eftersom kamerans IR-sensor ofta sitter på framsidan av kamerahuset kan det i vissa fall bli svårt att få signalerna att gå fram. Oftast kan man hitta en vinkel där det fungerar, men vid fokusstackning är det skönt att slippa sikta rätt varje gång! Här är en mycket kortfattad beskrivning av en enkel lösning jag har använt den gångna säsongen för att enklare kunna använda min Sony NEX-7 till fokusstackning i fält.

Det hela är simpelt: lossa IR-dioden från själva kontrollen, och fäst den i änden på en kabel som bilden ovan visar.

Jag utgick från en extremt enkel IR-fjärr från eBay. Dessa kostar knappt 10 kr, inklusive batteri och frakt.

För att komma åt innandömet är det bara att lossa på det översta plastskiktet som sitter fast med någon sorts mjukt klister. Enklast är att trycka loss skiktet underifrån genom att sticka in något genom batterifackets öppning.

När plastskiktet är borta kommer man åt kretskortet som är lätt att skruva bort. Jag var lite snabb när jag gjorde det här så jag hann löda bort IR-dioden innan jag tog bilderna. Annars hade den stuckit fram under kretskortet ungefär där pilen visar.

Bilden ovan visar var IR-dioden satt innan jag lossade den samt ledarna jag fäst där i dess ställe 

Därefter är det bara att montera ihop kontrollen igen (klisterskiktet går utmärkt att trycka tillbaka med befintligt klister) och löda fast IR-dioden i andra änden av kabeln. Med lite krympslang runt diodbasen sitter den säkert.

Jag övervägde några olika varianter för att fästa diod-änden av kabeln i närheten av kamerans IR-sensor. En snygg variant hade varit att använda små neodym-magneter (de finns i alla möjliga former och storlekar). Men det slutade med enklast tänkbara, men ack så funktionella lösning: en bit silvertejp!

 

Reader Comments (3)

Ha Ha silvertejp. Du har väl hört uttrycket "det som inte går att laga med silvertejp är trasigt".

Hi John,
In the last picture, I just found that you had changed ur tripod from stabil to this new one, what is this? and is there any excellent features beyond the stabil one?

07-15 | Unregistered Commentermike

mike: Correct! My new macro tripod is an Induro hihat (75mm version). I've used it for roughly one and a half season now and intend to write a brief article about my findings. Basically, it's a very nice tripod – and so is the Stabil. They both have their benefits and it's not easy to say which one I prefer but I've found myself using the Induro most of the time. Mainly because it seems more rugged and made to withstand very rough treatment during transportation.

07-20 | Registered CommenterAdmin

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>