måndag
apr012013

Vintermakro (2013)

En kursdag i fält med makrofotografering under vinterförhållanden!

Lördag 16 mars: Anmälningsformulär och info »  Fullbokad och avslutad!