måndag
apr012013

Morgonmakro (2013)

För dig som vill lära dig behärska naturligt ljus, fotografering från stativ och fokusstackning i fält! Kursen anordnas i två versioner baserat på förkunskaper: grundläggande och avancerad. 

Grundläggande 20-21 april: Anmälningsformulär och info här »  Avslutad!

Avancerad 27 april : Anmälningsformulär och info här » Avslutad!

Vi planerar nu att hålla en till omgång  morgonmakrokurser i början av juni! Mer info kommer!