Öppet Forum > Avstånd infinit till tube lens yta

Läser in mig på makro med mikroskopobjektiv. Har dock inte fått kläm på hur långt det infinita objektivets bakre yta skall vara ifrån tub linsens främre yta? Skall ytorna ligga dikt an eller skall det vara luft emellan? Peter

Hej Peter!

Min egen erfarenhet är att det avståndet inte är jättekänsligt. Dvs, jag har inte märkt någon jättestor skillnad när jag varierat avståndet inom "rimliga gränser". Jag har provat med avstånd mellan två och sju centimeter.

Med det sagt så vet jag att tublinstillverkarna själva anger ett visst avstånd som idealt. Och på det mycket användbara diskussionsforumet på photomacrography.net finns det diskussioner och tester med olika tublinsavstånd. Här står det exempelvis lite om detta: http://www.photomacrography.net/forum/viewtopic.php?p=126290