Öppet Forum > Maximalt skärpedjup i makroläge

Existerar det en kompaktkamera som kan zooma i makroläge med samma stora skärpedjup som en mobilkamera och samtidigt ge större filer? Bilderna ska förstoras till 70x100 cm.

12-6 | Unregistered CommenterRobrant

Ja, välj en kamera av god kvalité som klarar att gå så nära som du behöver och som har bortåt 20 megapixlar.

Sedan skriver du "med samma stora skärpedjup som en mobilkamera" och då måste jag nog påpeka att mobilkamerans stora skärpedjup beror på att det aldrig är riktigt skarpt. Så du ser inte när det blir mer oskarpt. För att du ska få en uppfattning om skillnaderna mellan olika typer av kameror har jag här: https://www.flickr.com/photos/lennartfah/ lagt in en bild tagen med en alldeles ny mobil, en bild med en ca 11 år gammal Ixus 400 samt en bild med en några år gammal systemkamera. Med mobilen och kompakten har jag gått så nära som kamerorna tillåter.
Lycka till.

Hej Robert,

Ja, nu var ju det här egentligen en ja-nej-fråga men tyvärr kräver det lite mer. Det går att svara både ja och nej beroende på hur man tänker.

Mycket förenklat gäller följande: Det du vinner i skärpedjup förlorar du i upplösning. Oavsett utrustning.

Värt att tänka på är att skärpedjupet i princip bestäms av 1. förstoringsgrad och 2. bländaröppning. Med en mindre sensor (som på en mobilkamera eller kompaktkamera) kan du fylla bilden med något smått utan att behöva öka förstoringsgraden. Å andra sidan leder den mindre sensorn och högre "pixeltätheten" till att diffraktionsoskärpan kickar in mycket tidigare (dvs, redan vid större bländaröppningar eller och/eller lägre förstoringsgrader). Med en större kamerasensor – låt säga systemkamera med fullformatsensor – krävs mycket högre förstoringsgrad för att fylla ut bilden med motivet. Å andra sidan "tål" den större sensorn betydligt mindre effektiv bländaröppning innan diffraktionsoskärpan blir tydlig.

I praktiken tar dessa effekter ut varandra. Istället blir det andra faktorer än teoretiskt skärpedjup som blir avgörande. Typ: vilken ger bäst bildresultat sett till andra aspekter. Och/eller: vilken är smidigast att använda. Av olika skäl brukar det vara systemkameror och större sensorer som drar det längsta strået tack vare större flexibilitet och högre komponentkvalitet.