Öppet Forum > Köpes: Newport linjärbord

Köpes:

Newport linjärbord modell 433 eller 436, helst med mikrometer SM-50 (ev SM-25).

Jag har fått tag på ett linjärbord.