Öppet Forum > Begränsningar i Zerene Stacker?

Hejsan!


Vad är det för storlekar på bilder som programmet klarar av att hantera?

För min del älskar programmet uttrycket "Out of memory" och då måste man minska ned på bildens originalstorlek,
men även är man gör det ibland så att filerna blir på ca: 2 MB så strejkar programmet ändå :(


MVH Alexander T !!

Hej Alexander,

Det finns i princip ingen storleksbegränsning på bildfilerna annat än den som sätts av hur mycket minne du har tilldelat programmet. Om du får "Out of memory" så behöver du tilldela programmet mer minne. Det gör du under Preferences->Memory Usage. Det enklaste är att du skriver i antal megapixel som du har på de största bildfilerna som du vill bearbeta – exempelvis 36MP om du kör med D800 – och trycker på enter. I fältet nedanför kommer programmet då anpassa tilldelningen efter filstorleken. Därefter trycker du på "Accept Current Settings" och startar om programmet (nödvändigt).

För att kunna arbeta med 36MP-filer kommer du märka att du behöver kunna tilldela programmet knappt 3GB. Om din dator har mindre än 4GB minne måste du uppgradera ditt utöka ditt fysiska minne i datorn innan du kan arbeta med 36MP-filer i Zerene Stacker utan nedskalning.