Öppet Forum > Hur hög tror ni förstoringsgraden är?

Hejsan!


***
Här via länkarna visar jg sexolika bilder, men på tre olika objekt som jag har tagit med två st. olika utrustningspaket eller vad man skall kalla det för.

Hur hög tror ni förstoringsgraden är?

***
Nikon D800E med reverserat Nikkor 105mm macro, det äldre manuella objektivet inställt på 1:1 och längsta möjliga utdraget på Nikon PB-6-bälgen:

Bild 1A: http://2imgs.com/71c794be6d
--- Bild på min datorskärm.

Bild 2A: http://2imgs.com/53e5b69c4f
--- Bild på ändarna på två tjockare mutterskruvar.

Bild 3A: http://2imgs.com/3583d0fa29
--- Bild på badrumsfönstret.

***
Nikon D800E med reverserat Componon S-50mm och längsta möjliga utdraget på Nikon PB-6-bälgen:

Bild 1B: http://2imgs.com/42f4a78d5e
--- Bild på ändarna på två tjockare mutterskruvar.

Bild 2B: http://2imgs.com/2492c1eb38
--- Bild på ändarna på två tjockare mutterskruvar.

Bild 3B: http://2imgs.com/06b0e3c91a
--- Bild på badrumsfönstret.


***
Bildkvalitén kanske inte är den bästa då jag dels tog bilderna handhållet med olika former av stöd och sedan behövde jag förminska bilderna så de gick att ladda upp på nätet.


Med vänliga häslningar Alexander T !!

Hej Alexander, med 105:an 2x, med 50:an 4x men det är bara en grov uppskattning.

Bilderna har bra kvalitet. I synnerhet fönstret.

Instämmer med vad Lennart sagt – tycker det ser bra ut. Eftersom skärpedjupet är så kort (vilket blir särskilt tydligt på skruvarna) är det lätt att missa hur hög detaljupplösningen faktiskt är i de skarpaste regionerna men det fixar du ju lätt med lite stackning :)

Du kan fota en linjal på baksidan sedan vet du ju hur bred sensorn är och hur många mm linjal du får med på bilden.
Då kan du ju räkna ut förstoringsgraden :)

03-6 | Registered CommenterRikard