Öppet Forum > Förena PB-6 med PB-6E? (Och lite annat)

Hejsan!


Jag har redan en PB-6 och om jag skulle vilja förena den med PB-6E, vad behövs då?
(Förhoppningsvis ingenting)

Jag har en Nikon D800E och den gick utmärkt att montera på PB-6 och därefter vrida kameran horisontellt efter att jag fått tips ut av John Hallmén (tack så mycket) och till det har jag Componon S 50 vilket är ett lättanvänt objektiv :). (Hehe, bara på kul testade jag Componon S 50 direkt på kamerahuset men det blev jättedåligt)

Tillsammans med bälgen blev det bra. Nu har jag dessutom beställt så att jag kan montera Componon S 50 bakvänt på PB-6.


---
Nikon beräknade att förstoringen skulle bli 23x med 20mm bakvänt på PB-6E (inkl. PB-6) men hur beräknades den siffran fram? Jag undrar vad förstoringen skulle bli med mitt Componon S 50 bakvänt på PB-6E inkl. PB-6.


---
Jag känner i alla fall att detta kan bli ett bra alternativ för Nikon gentemot Canons MP-E 65mm om man vill uppnå hög förstoring, måhända att MP-E är mer flexibelt och lätthanterligt, men ändå :). Övning ger färdighet som det så vackert heter :).

Hej Alexander,

Uträkningen verkar inte alls orimlig. Jag har inte exakt koll på det maximala totala utdraget med PB-6 + PB-6E men det verkar troligt att det är ungefär det dubbla jämfört med bara PB-6 (som är specad till 21 cm), dvs cirka 42 cm. Sedan beror det på exakt vilket 20 mm-objektiv man vänder på eftersom det är av avgörande betydelse exakt hur det är konstruerat (närmare bestämt var nodpunkten ligger) men om man antar att den omvända 20mm-gluggen om den monterades bakvänd direkt på kamerahuset ger cirka 2X (vilket inte är orimligt) så stämmer uträkningen eftersom ett 20mm objektiv vars utdrag ökas med 42 cm ger en förstoringsgrad på:

Utdragsökning + ursprunglig förstoringsgrad = 420/20 + 2 = 21 + 2 = 23

Hursomhelst så tycker jag inte att PB-6 + PB-6E är ett bra alternativ till MP-E65 och över huvud taget skulle jag avråda från så långa utdrag. Inte bara för att det är besvärligt/klumpigt/opraktiskt att manövrera en så stor rigg utan också för att det med all sannolikhet kommer ge undermåligt resultat jämfört med billigare alternativ. För det första: Med undantag för jättedyr specialoptik känner jag inte till något objektiv som anpassat för så långa utdrag och även de som är det är avsedda att användas med mellan- eller kanske snarare storformat och kommer ge kraftfullt diffraktionsbegränsad bildkvalitet på en FF-sensor (eller mindre). Diffraktionen är nämligen min andra invändning: även om du skulle råka hitta ett objektiv (exempelvis ett bakvänt 20 mm) som inte uppför sig sämre än fysikaliskt nödvändigt så är diffraktionsbegränsningen vid dessa utdrag tämligen grov: Om vi antar att ett 20/2.8 ger accaptabla resultat redan på full öppning f/2.8 så är den effektiva bländaren vid 23X ändå:

Feff = Fnom (1+ M) = 2,8 * (1 + 23) = 68

Och du kan ju kanske föreställa dig hur diffraktionsbegränsad en bild tagen vid f/68 är :-)

Generellt är det svårt att uppnå acceptabel bildkvalitet över 10:1 utan att använda lämpliga mikroskopobjektiv. Dvs, det är fullt möljligt att ta bilder vid dessa höga förstoringsgrader men bildkvaliteten kommer vara minst lika dålig som om man skulle ta samma bild vid betydligt lägre förstoringsgrad och beskära den till samma bildutsnitt.