Öppet Forum > Linjärbord köpes. Newport 433 el dyl

Linjärbord av bra kvalitet med minst 1 tums justeringsmöjlighet köpes. Newport 433 med Micrometerskruv SM-50 är en bra utgångspunkt.

Hälsningar, alex

12-2 | Unregistered Commenteralex