Öppet Forum > Bländare??

Bra initiativ, hade tänkt att dra igång något liknande. Det behövs fler svenska sidor om makrofotografering.
Har fotograferat lite med mellanringar 55mm och både rätt vänt och omvänt 50mm f/2.0 och jag märker ingen skillnad.
Det borde vara skillnad tycker jag..

Jag är lite kluven angående bländaren, har det någon betydelse vilken bländare man använder när man fottar makro?
För skärpedjupet är ju så kort ändå, eller är jag helt ute och cyklar??

Paul

Hej och välkommen Paul!

Jag börjar med den sista frågan angående bländare. Du har helt rätt i att skärpedjupet, även vid små bländaröppningar är ganska kort vid högre förstoringsgrader. Inte desto mindre spelar bländaren en stor roll – för exponeringen (givetvis) men även för skärpedjupet. Om skärpedjupet är kort vid f/11 så är det nämligen i det närmaste obefintligt vid exempelvis f/4. Att ta makrobilder med stor bländaröppning kan ge en drömsk och vacker effekt men med ett flortunt skärpedjup är det ofta svårt att återge detaljer i ett tredimensionellt motiv och då är nedbländning till stor hjälp (även om skärpedjupet fortfarande kan förefalla kort).

När det gäller rättvänd kontra bakvänd optik finns det två aspekter som gör att det är skillnad. Den ena är att förstoringsgraden i regel ändras vilket beror på att optikens nodpunkt sällan ligger exakt mitt i objektivhuset. Nästan alltid, när det gäller vanliga kameraojektiv, ligger nodpunkten närmare objektivets bakkant vilket beror på att det (med traditionella systemkameror) är drygt 4 cm från kamerahusets bajonettfäste till sensorn/filmen. Det betyder att ett nodpunkten hos ett 50mm objektiv måste ligga knappt 1cm framför objektivets bakkant. Om ett 50 mm objektiv ska kunna fokusera på något långt bort måste det nämligen vara 50 mm mellan nodpunkten och bildplanet. Vänder man på objektivet hamnar nodpunkten längre från bildplanet vilket innebär att "utdraget" och därmed förstoringsgraden ökar. Om inte annat borde du kunna märka denna skillnad – testa att ta en bild av en mm-skala med objektivet rättvänt respektive bakvänt!

Den andra aspekten har att göra med bildkvalitet. Ett vanligt 50 mm objektiv (normalobjektiv) är korrigerat för att avbilda/projicera något stort (människor, landskap osv) på en liten yta (sensorn/filmen). Dvs, den optiska konstruktionen har anpassats för att projicera en förminskad bild av verkligheten med ett minimum av färgavvikelser och liknande fel. Vid makrofotografering gör man dock något annat – vid förstoringsgrad 1:1 är bilden lika stor som verkligheten och vid högre förstoringar gör man snarare det motsatta till vad ett normalt objektiv är anpassat för: man förstorar verkligheten på bildplanet. För att så att säga få korrigeringarna som optiken är försedd med på sin sida gör man därför klokt i att vända objektivet så att ljusstrålarna passerar optiken från andra hållet.

I praktiken är det dock inte alltid så lätt att se någon skillnad och det kan bero på flera faktorer. Ofta "överröstas" eventuella skillnader av andra faktorer som gör sig gällande vid högre förstoringsgrader, såsom rörelse oskärpa och/eller diffraktion.