« Spindlar i höstmörkret | Main | En digital lupp »
fredag
sep052014

Västmanland 14-09-01

Rovflugan Laphria gibbosa. Canon 5DmkII, Canon 40/2,8, Canon 270EX + glassdiffusor. Foto: John Hallmén

Ingen har väl missat Skogsbranden i Västmanland?

Skogsbränder har alltid varit ett naturligt inslag i landskapet. Före 1900-talet brann i genomsnitt en procent av Sveriges skogar. Det motsvarar ca 4500 km². Idag brinner mindre än 0,02 procent. Skogsbränder, som en naturlig process som hjälper till att upprätthålla dynamik och artrikedom, är idag nästan helt borta. Efter en brand verkar skogen vara förstörd och nästan steril, men detta tillstånd skapar utrymme för många organismer och nästan omedelbart efter brand börjar de första specialiserade arter dyka upp och brandfältet övergår till att bli en mycket dynamisk biotop. Under normala omständigheter konkurrenssvaga insekter, svampar, lavar och örter etablerar sig snabbt. Ungefär ett 40-tal insekter är direkt beroende av skogsbränder och många sällsynta arter gynnas av brand.


Svedda lavar på en sten. Canon 5DmkII, Nikkor 20/3,5, Nikon K1 mellanring, Canon 270EX + glassdiffusor. Foto: John HallménJuvenil sebrapindel (Saltiscus scenicus) på förkolnad stubbe. Canon 5DmkII, Canon MP-E65, Canon 270EX + glassdiffusor. Foto: John Hallmén

Skogsbranden i Västmanland, som startade 31 juli 2014, är den största i Sverige under modern tid. 138 km² har brunnit. Det har medfört stora ekonomiska och materiella skador för markägarna, men för naturen och många organismer kommer den att ha en positiv effekt. Tanken på att göra hela brandområdet till naturreservat är nu högst aktuell. Samma dag som vi publicerar detta (140908) förekommer i DN en debattartikel med rubriken "Gör brandområdet till ett jättelikt naturreservat", undertecknad 21 professorer på området (länk till artikeln på dn.se »).


Vargspindel, Lycosidae. Canon 5DmkII, Canon MP-E65, Canon 270EX + glassdiffusor. Foto: John HallménFörkolnade rester av barrträdlöpare, Rhagium inquisitor, under barken på en tallstubbe. Canon 5DmkII, Canon MP-E65, Canon 270EX + glassdiffusor.

Vi besökte några lättillgängliga platser i områdets ytterkant, för att se och dokumentera hur det ser ut idag kort efter branden och vi kommer att göra flera besök i framtiden för att följa utvecklingen för insekters nyetablering och återkomst.

Branden har förtärt mycket organiskt material i jordens ytskikt vilket blottlagt trädens rötter på många platser. En starkt bidragande orsak till att rasrisken är stor efter branden. Canon 5DmkII, Nikkor 28/2.8. Foto: John Hallmén

En brokparasitstekel (Dolichomitus imperator) undersöker puppkammare från långhorning i en tallstubbe. Canon 5DmkII, Nikkor 28/2.8, Nikon K1 mellanring, Canon 270EX + glassdiffusor. Foto: John Hallmén

En kortvinge (Xantholinus tricolor) som söker föda bland askan. Canon 5DmkII, Canon MP-E65, Canon 270EX + glassdiffusor. Foto: John Hallmén
Gräset spirar i askan på brandfältet. Canon 5DmkII, Nikkor 20/3,5, Canon 270EX. Foto: John HallménEn liten bäck rinner genom en förkolnad skog. Canon 5DmkII, Canon 40/2,8. Foto: John Hallmén

Skalbaggslarv (Knäppare, Elateridae) som stektes under barken kommer att bli föda för överlevande myror. Nikon D600, Nikkor 105/2.8, Raynox DCR-250, blixt Meike MK-300 med diffusor. Foto: Stanislav Snäll


Stackmyror Formica sp. lyckades klara sig i den häftiga branden. Nikon D600, Nikkor 20/3.5 (beskuren bild). Foto: Stanislav Snäll

Svampar är bland de första organismer som bryter asklager och börjar trivas. Nikon D600, Nikkor 105/2.8. Foto: Stanislav SnällJohn letar motiv att fotografera. Nikon D600, Nikkor 20/3.5. Foto: Stanislav SnällJohn har hittat motiv. Nikon D600, Nikkor 300/4. Foto: Stanislav Snäll

Förkolnad stam. Nikon D600, Nikkor 300/4. Foto: Stanislav Snäll

Reader Comments (2)

Fascinerade att se!

Hej Aktiva Dagar!
ja, det var mycket intressant att besöka ställe och se det "live". Och vi kommer snart med uppföljning.

hälsningar
Stanislav

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>