« Insektsutflykt 23:e augusti | Main | Makrohelg 7-8 juni »
tisdag
jun102014

14-15 juni: Fjärilarnas helg m.m.

 


I helgen är det "Fjärilarnas helg" i det fina kalkbrottet i Stora Vika (Nynäshamn). Entomologen och fjärilskännaren Göran Palmqvist guidar utmed fjärilsstigen och demonstrerar ljusfångst av nattflygande insekter på natten mellan lördag och söndag! Jag (John) kommer vara på plats båda dagarna och på söndagen håller jag i en krypguidning för barn, barnfamiljer (och andra barnsligt entusiastiska personer) där det även kommer bjudas på en del fototips för små makroentusiaster! Det mesta framgår av afficshen ovan men det finns även information på Naturskyddsföreningens hemsida: http://nynashamn.naturskyddsforeningen.se


Bergscikada. Foto: Roland HanssonSamma helg anordnas även en exkursion i Huddinge med fokus på den sällsynta bergscikadan (Cicadetta montana). Mer information och anmälan till cikadaexkursionen på Entomologiska föreningen i Stockholms hemsida: http://www.ento.se/cikadaexkursion2014


Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>