« Morgonmakro uppföljning | Main | Huggormssafari uppföljning »
fredag
maj022014

Fotoutflykt: Morgonmakro

Reader Comments (2)

Vi hade en trevlig utflykt. Tack Stanislav och John. Jag lyckades bara fånga en sak eller möjligen djur som finns här https://www.flickr.com/photos/lennartfah/ Övningsbilden jag gjorde i går blev faktiskt bättre. Men mycket intressant att se allas olika sätt att fota med olika utrustningar.

Skall också ta tillfället i akt att tacka för en trevlig morgon, trots vädergudarna inte riktigt var med oss.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>