« Makrohelg 7-8 juni | Main | Fotoutflykt: Morgonmakro »
måndag
maj192014

Morgonmakro uppföljning

Det var ett tappert gäng som trots regn kort framförhållning infann sig klockan 4.30 lördagen 10/5.

Det må vara blött och grådaskigt – det är alltid roligt att träffa andra fotointresserade och makroentusiaster, jämföra prylar och dela med sig av erfarenheter!

Här kommer några bilder som jag och Stanislav tog:

Morgonens fynd stod Stanislav för med denna praktpurpurmal. Den rörde hela tiden på huvudet vilket försvårade stackningen men Stanislav lyckades ändå rädda projektet genom att använda tekniken lokal stackning (en teknik som beskrivs i denna artikel

Praktpurpurmal, Eriocrania sparrmannella 6 mm, Canon 40D + Canon MP-E65, 63 exp. stackade (med knepet lokal stackning) @ 1/8s, f/6,3, ISO100. Foto: Stanislav Snäll

 

Hårmygga (hane), 6mm, Canon 5DmkII + Canon MP-E65, 19 exponeringar stackade @ 3,3X, 1,3s, f/5.0, ISO400. Foto: John Hallmén

Växtstelkel (Symphyta), 7-8 mm, Canon 5DmkII + Canon MP65 @ 2.4X (beskuren), 17exp stackade @ 0,5s, f/5.0, ISO200. Foto: John HallménVäxtstekel (Symphyta), 7-8 mm, Canon 5DmkII + Canon MP-E65, 15 exp. stackade @ 0,8s, f/6,3, ISO250. Foto: John HallménOkänd fluga Troligen dyngfluga (Scatophagidae). Canon 5DmkII + Canon MPE65, 25 exponeringar stackade @ 3.3X, 1s, f/5.6, ISO400. Foto: John Hallmén

Spetsvivel, 1,5mm, Canon 5DmkII + Canon MP-E65, 40 exp. stackade @ 5.0X (däreter något beskuren) 2.5s, f/4.0, ISO400. Foto: John Hallmén 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>