Basmakro: Info & anmälan

 

Obs, den här kursen är avslutad – anmäl dig som medlem för att få förhandsinfo om kommande kurser!

Lär dig grunderna i makrofotografering! Hur ska man komma riktigt nära? Vilken utrustning ska man ha? Hur kan man ta skarpare och snyggare bilder på kryp och andra små motiv?

Vi fokuserar på tips och tekniker som inte förutsätter mer avancerad utrustning än en kamera och ett objektiv men som är precis lika giltiga i professionella sammanhang.

Eftersom vi själva är småkrypsintresserade läggs viss tonvikt där, men samma tekniker kan överföras på i stort sett alla makromotiv. Den här kursen har tidigare år gått under benämningen "handhållet" och kan läsas fristående men är också anpassad för att fungera som ett första steg för dig som vill ha en bra grund inför mer avancerade kurser. 

Detta är en intensiv heldagskurs och deltagarantalet är begränsat till cirka tio per gång för att vi ska kunna ägna uppmärksamhet åt var och en under fältmomenten. Förutom grundläggande aspekter kommer vi även in på mer avancerade områden såsom fokusstackning, och innehållet anpassas i viss utsträckning efter deltagarnas erfarenhetsnivå, utrustning och önskemål. Kursen är förlagd till en helgdag* och dagsprogrammet ser i korthet ut som följer:

kl. 9.00 Start, presentation och morgonfika

Förmiddag: Inomhusmoment med demonstrationer och teknikgenomgång

kl. 12.00 Lunch (mat kan köpas på plats i kaféet eller tas med)

Eftermiddag: Fotografering i fält med handledning i mindre grupper och individuellt

kl. 15.30 Eftermiddagsfika

Sen eftermiddag/kväll: Erfarenhetsutvärdering, uppföljning, efterbehandling

kl. 19-20 Kursavslut och eftersnack
 

Kursledare: John Hallmén & Stanislav Snäll

Plats: Överjärva gård i Stockholm (hitta »)

Pris:  1900:- inklusive moms.

Förkunskaper: Inga

Utrustningskrav: Digital systemkamera med objektiv. Ingen speciell makroutrustning krävs och en begränsad mängd låneutrustning kommer finnas till hands under kursen!

* Uppdatering 3/5: Att det blir en kursomgång på lördagen 18:e maj står nu klart men om lördagstillfället blir fullt och/eller vi får in flera önskemål om en till omgång på söndagen 19:e maj så kör vi en omgång då också! 

 

Obs, den här kursen är avslutad – anmäl dig som medlem för att få förhandsinfo om kommande kurser!

This form does not yet contain any fields.